[Z7] Z7은 다단계 리사이즈가 필요없네요??!!

 
전 쨍(?) 한 사진을 좋아합니다.
그래서 DSLR 때부터 포토샵으로 카메라에 맞는 다단계 리사이즈 액션을 만들어서 사용했었는데요~~
Z7은 엄청난 화질(?)과 정확한 af 성능으로 리사이즈 액션이 필요가 없습니다.
원본 보정하고 바로 원하는 크기로 크롭 하면 쨍한 사진을 만들어주네요.^^

미러리스의 장점 중 하나인 정확한 af와 화질이 합쳐지니 여러 면에서 편하네요!!
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[ NIKON Z7 + FTZ + AF-S NIKKOR 50mm f/1.8G ]

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

홈페이지 http://www.hyunjinpapa.co.kr

티스토리 블로그 http://hjjwpapa.tistory.com

네이버 블로그 http://kgissue94.blog.me

인스타 hj_photograph

500px http://500px.com/woogilchoi
 

 

 

 

 

 

TAG

댓글 달기

logo

kgissue94@naver.com

LOCATION
Copyright (C) Photographer HJ. All rights reserved.

top