[E-M1X] 도천 음악마을 스냅

 

골목길 유지 보수가 아쉬웠던 도천 음악마을 골목 스냅입니다.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


[ E-M1X + 시그마 ⓒAF 16MM F/1.4 DC DN F/MFT ]

 

 

 

 

 

 

홈페이지 http://www.hyunjinpapa.co.kr

티스토리 블로그 http://hjjwpapa.tistory.com

네이버 블로그 http://kgissue94.blog.me

인스타 http://www.instagram.com/hj_photograph/?hl=ko

500px http://500px.com/woogilchoi

 

 

 

TAG

댓글 달기

logo

kgissue94@naver.com

LOCATION
Copyright (C) Photographer HJ. All rights reserved.

top