[E-M1X] 카페 더 카핑

 

카페 더 카핑에서 촬영한 사진입니다.

시그마 16mm(35mm 환산 32mm)로 촬영했지만

워낙 공간이 넓은 곳이라 마치 광각 렌즈로 촬영한 사진들 같습니다.^^

 

 

이쁜 인테리어 촬영이 아닌 공간을 어떻게 활용하고 있는지를 관찰하면서

있는 그대로의 모습을 담는 즐거움을 느끼고 있는 요즘입니다??!!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


[ E-M1X + 시그마 ⓒAF 16MM F/1.4 DC DN F/MFT ]

 

 

 

 

 

홈페이지 http://www.hyunjinpapa.co.kr

티스토리 블로그 http://hjjwpapa.tistory.com

네이버 블로그 http://kgissue94.blog.me

인스타 http://www.instagram.com/hj_photograph/?hl=ko

500px http://500px.com/woogilchoi

 

 

 

TAG

댓글 달기

logo

kgissue94@naver.com

LOCATION
Copyright (C) Photographer HJ. All rights reserved.

top